Wat is het ?

Met de ruimte-voor-ruimteregeling kunnen veehouders een vergoeding krijgen voor de sloop van bedrijfsgebouwen, of toestemming om op het eigen erf een huis te bouwen. De regeling verkleint het mestoverschot en draagt bij om het landelijk gebied te ontdoen van ongewenste bedrijfsgebouwen.

Toepassing van de regeling biedt vaak prima mogelijkheden om na bedrijfsbeëindiging van de intensieve veehouderij te blijven wonen in de voormalige bedrijfswoning, Laat u gerust vrijblijvend informeren naar de vele mogelijkheden.

Met de ruimte voor ruimte regeling kunnen rui8mte voor rui8mte bouwkavels ontwikkeld worden.

Voor de bestemmingsplanwijziging is de aankoop van een bouwtitel benodigd.

Agripunt

Agripunt is een specialist bij bedrijfsbeëindiging van de intensieve veehouderij in de provincie Noord Brabant. Alle mogelijkheden worden in kaart gebracht, of het nu gaat om het voormalige bedrijf om te zetten in een burgerbestemming of om bijvoorbeeld de akkerbouwtak verder te ontwikkelen.

Er komt veel kijken bij deelname aan de ruimte voor ruimte regeling, de procedures moeten strikt toegepast worden om een optimale situatie te bereiken en her ruimte voor ruimte dossier moet zorgvuldig opgebouwd worden.

Wij kunnen veehouders die overwegen om hun bedrijf met deze regeling te beëindigen uitstekend begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.  Daarbij zorgen we voor een optimale eindsituatie op het bedrijf en voor een klinkend dossier wat aangeboden wordt aan de provincie Noord Brabant én aan de koper van de bouwtitel.

Agri-kern-punten bij de ruimte voor ruimte regeling zijn:

  • gedegen kennis van alle (bedrijfs)mogelijkheden na deelname aan de RvR regeling
  • optimale begeleiding van het RvR-dossier

Actueel vraag en aanbod

Bij het ontwikkelen van een bouwtitel is een behoorlijk tijdsbestek gemoeid, veelal tussen 6 en 12 maanden. De koper heeft de bouwtitel nodig bij de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan van het perceel waarop de woning gebouwd gaat worden.

Omdat Agripunt doorlopend vraag én aanbod heeft van bouwtitels kunnen we bijna altijd een passende oplossing vinden, informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden.