Wat zijn productierechten ?

Voor het bedrijfsmatig houden van dieren zijn dierproductierechten nodig.
Er zijn Fosfaatrechten, Varkensrechten en Pluimveerechten.
Tevens is mestverwerking een verplicht bedrijfsonderdeel, welke via VVO’s uitwisselbaar zijn.

Productierechten worden geregistreerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Algemene informatie over de wet- en regelgeving kunt u vinden op onderstaand link:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/dierproductierechten

Voor specialistisch advies (b.v. over prijzen, marktontwikkelingen, pandrecht, etc.) kunt u het beste vrijblijvend informatie inwinnen door contact op te nemen met Agripunt.